sábado, 19 de noviembre de 2011

MALABRIGO TEATRO PRESENTA / MALABRIGO TEATRO-K AURKEZTEN DAU


Llevamos tiempo trabajando en nuestro nuevo espectáculo y si bien todavía el estreno no esta previsto hasta principios del 2012,  queremos que vayáis conociéndolo poco a poco.


Denbora pasa da gure ikuskizun barrian lan egiten gabilzanetik eta oraindik 2012ko hasierarako pentsatua badago ere, apurka apurka ezagutzen joan zaiten nahi dogu.

Cinco antiguos niñ@s prodigio son reunidos en su treintena para protagonizar el musical “La fama cuesta”, que trata sobre la dificultad de conseguir la popularidad en el mundo del espectáculo.
Detrás del montaje se encuentra el avispado productor y directivo de televisión Robert@ Manuelle que ha hecho de la miseria humana un “arte”. Viendo la atracción que los juguetes rotos tienen sobre el público, decide hacer un musical a la medida de estos cinco supervivientes que piden a gritos una oportunidad para demostrar lo que valen.
Al recibir la propuesta no lo dudan, es su retorno, su oportunidad para volver a brillar.
Sólo ellos lo ven así: para el resto son sólo un grupo de frikies sin talento que viven de los recuerdos patéticos de su niñez.

El espectáculo mezcla números musicales en playback con bailes y boas y claqué y pelucas…y entre ellos recrea escenas en las que se descubre cómo son estos personajes, cómo han sido sus vidas, sus envidias, sus odios, sus adicciones…
Prometemos que no dejará indiferente a nadie.Egun hogeita hamar urte inguru dabezan aintzinako bost haur prodigio bilduak dira "La fama cuesta" musikala antzezteko. Musikal honek ikuskizunen inguruan  eta mundu horretan arrakasta izateko zailtasunez mintzatzen da.
Ikuskizun honen atzean Robert@ Manuelle dago, telebistako ekoizle maltzurra, nork giza zoritxarrak "arte" bihurtzen dauazanak. Honelako pertsonaiak ikusleengan daben arrakasta ikusita  bost "friki" honeen neurrira egokitzen dan ikuskizuna ekoiztea bururatzen jako.
Aukera jasotzean dudarik ez daukie, euren itzulera da, distiratzeko azkenengo aukera.
Hau eurak baino ez dabe ikusten noski, beste guztientzat txikitako oroitzapen patetikoez bizitzen daben talentu bako bost friki baino ez dira.

Ikuskizunak playbacken kantatutako saioak, dantza, boa eta pelukekin uztartzen dauz. Eta saioz saio pertsonaia honek nolakoak diran erakusten da; nolakoak izan diran euren bizitzak, inbidiak, gorrotoak, adikzioak...
Ez dogu inor epel itziko!
PERSONAJES / PERTSONAIAK
Ricky: De crío hizo cine. Al llegar a la adolescencia quieren convertirlo en ídolo de adolescentes. Se tira a todo tío que se le acerca, peluqueros, coreógrafos, fotógrafos... incapaces de controlarle a él y su carrera le dieron puerta. En los 80 le dio por el House y se marchó a Londres donde se enganchó a los ácidos... sigue anclado en el House y en los ochenta.

Ricky: Umetan hainbat filme grabatu ebazan. Nerabetasunera heltzean, nerabeen idolo bihurtu nahi dabe. Ikusten dauan edozein gizonekin larrutan egiten dau, ile-apaintzaileak, koreografoak, argazkilariak...
Bera eta bere ibilbide artistikoa kontrolatzen alferrik saiatu ziran eta azkenean kalera bota eben.
80ko hamarkadan House musikan aritu zan eta Londresera joan zan eta han azidoetara engantxatu zan. Egun House musika eta 80ko hamarkadara ainguratuta jarraitzen dau.
Vero: Antes Falote. El ligón. Desde los quince ha vivido de la prensa rosa, presentado nueva novia cada seis meses. Hace tres años desapareció. Se enamoró de una gogó lesbiana de Bilbao. Deja todo para seguirla. Incapaz de enamorarla decide cambiar de sexo. Ni por ésas. Es un tío en un cuerpo de mujer.


Vero: Lehen Falote. Beti neskatan dabil. Hamabost urte eukazanetik prentsa arrosaz bizi izan da, sei hilabetero neskalagun barria aurkeztuz. Orain dala hiru urte desagertu egin zan Bilboko gogo lesbiana batekin maitemindu zalako. Bera maitemintzen saiatu zan eta ezinean sexu aldaketa egitea erabaki eban. Ez eban lortu, noski, eta orain emakume baten gorputzaren barruan dagoan gizona da.
Javier Benito: El listillo del grupo. De pequeño protagonizó numerosas telenovelas en Latinoamerica. Ha estudiado en el Actors Studio con Sofía Mazagatos. Ninguno de los dos ha aprendido nada. No puede hacer nada sin su Ventolín. En realidad no es capaz de enfrentarse ni a la realidad ni a su propia vida. 
La ayuda de Eduardo es imprescindible para él.

Javier Benito: Taldeko azkarrena dala pentsatzen dau. Umetan Latinoamerikan telesail pilo bateko protagonistea izan zan. Actors Studio-an ikasi eban Sofia Mazagatosekin, baina ez batak ez besteak ez eben askorik ikasi.
Ezin dau ezer egin bere Ventolinarik gabe. Egia esanda ez da kapaza ez errealitateari ezta bere bizitzari ere aurre egiteko.
Eduardoren laguntza ezinbestekoa izango dau.
Debo: Fue una rumbera tipo Melody. Diva del extrarradio. Gogó y  camarera de la polleria-karaoke de sus padres.
Yonky, chunga, envidiosa y txoni. Fue la causante del cambio de sexo de Vero.

Debo: Txikitan Melodyren antzeko runbera izan zan. Orain bere auzoko erregina da. Bere gurasoen oilasko-denda-karaokeko gogo eta zerbitzaria da.
Drogazalea, txunga, inbidiosa eta txonia da. Bera izan zan Veroren sexu-aldaketako kausantea.María: Sus padres le obligaron a currar de cría porque "esos ojos eran un regalo de Dios que no se podía desaprovechar". Fue niña prodigio hasta los ventisiete cuando se escapó con el encargado del catering. Tienen cinco hijos. La crisis ha dejado a su marido en paro, a ella le ofrecen este curro y no puede decir que no. Su miedo al escenario sigue vigente.

Maria: Txikia zanean bere gurasoek lan egitera behartu eben, izan ere "eukazan begi polit horeek Jainkoaren oparia ziran eta ezin ziran desaprobetxatu". Ume prodigioa izan zan hogeitazazpi urte bete ebazan arte eta kateringeko arduradunarekin ihes egin eban arte.
Egun bost seme-alaba daukiez. Krisiak bere senarra langabezian itzi egin dau eta Mariari ikuskizun honetan parte hartzea eskeintzen deutsienean, baietz esan behar dau. Halan eta guztiz ere eszenatokiaren beldur izaten jarraitzen dau.Robert@ Manuelle: Productor@ sin escrúpulos. El dinero es lo único que le hace correrse. Le da igual lo que pase y siempre sigue su lema "the show must go on".
Amante de los animales, odia al género humano.
Guarda un secreto.

Robert@ Manuelle: Eskrupulurik gabeko ekoizlea. Diruarekin baino ez da korritzen. Ez jako ardura gertatzen dan ezer eta beti bere lema jarraituten dau: "the show must go on".
Animaliak gustoko dauz eta gizakia gorrotatzen dau. Sekretu bat gordetzen dau.
Luisi: Llego del pueblo a Bilbao y empezó a trabajar de asistente en el cine. Ha cuidado de todos ellos en algún momento y conoce como nadie el show business. Su familia son los recuerdos de estos niños, lleva en su cartera fotos de todos. Su amor, ha hecho que ponga vodka en sus biberones, que reparta tranquilizantes en las noches de rodaje….

Luisi: Herritik Bilbora iritzi zan eta zineman laguntzaile moduan lan egiten hasi zan. Ume guztiak zaindu egin dauz eta Show business-a inork baino hobeto ezagutzen dau. Bere familia ume guzti honeen oroitzapenak dira eta bere zorroan guztien argazkiak eroaten dauz. Eurekiko maitasunak biberoietan vodka jartzera  eta filmazio gauetan lasaigarriak banatzera eroan eban.


No hay comentarios:

Publicar un comentario